Stadsbyggnadsbilagan skickas ut

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Stadsbyggnadsbilagan skickas ut

I dagarna kommer du som bor i Skövde kommun få en bilaga hemskickad till dig. Denna tidning är skapad på uppdrag av sektor samhällsbyggnad och tar bland annat upp stora infrastruktur- och bostadsprojekt som är på gång nu och i framtiden. Syftet med bilagan är att ge en samlad bild av vad som händer i hela kommunen på samhällsbyggnadssidan.

Bilagan har även en egen webbplats, där du hittar alla artiklar. Du kan även ladda ner den som pdf-version eller läsa den direkt via denna sida.

Trevlig läsning!

Ps. Bor du i Skövde kommun och inte fått en bilaga hemskickad till dig? Kontakta oss via Kontaktcenter så ordnar vi att du får en hemskickad.