Skövde i toppen i Årets arkitekturkommun!

Skövde hamnar på 16:e plats i Årets arkitekturkommun! Placeringen visar att det fortsatt råder starkt och, inte minst, kvalitativt bostadsbyggande i Skövde.

Två tredjedelar av 2017 har passerat och statistiken för bostadsbyggande fortsätter att peka uppåt. I den senaste rapporten för uppföljning av bostadsbyggandet i Skövde har exempelvis antalet igångsatta bostäder under tertial 2 (248 st) nära på tredubblats jämfört med tertial 1 (95 st).

Mellan januari-augusti 2017 har det totalt färdigställts 216 bostäder. Detta innebär att vi enbart efter åtta månader av 2017 nästan slår årsproduktionen för 2010-2016. Även bygglovsidan har fullt upp, där både ansökningar och beviljade bygglov fortsätter i hög takt.

Ladda ner hela rapporten här.

Men det handlar inte enbart om att bygga mycket. Det som byggs måste hålla hög kvalitet i och med att det formar våra framtida städer och livsmiljöer. Motiveringen bakom placeringen i Årets arkitekturkommun är att Skövde har en god förmåga att kombinera och balansera en hög byggtakt i förhållande till bostadsbehov med bra villkor för att utveckla arkitekturen i kommunen.

– Placeringen i Årets arkitekturkommun är ett tydligt tecken på att allt vi tillsammans gör stärker Skövde, både regionalt och nationellt, säger Claes Clausen, stadsarkitekt i Skövde kommun. Självklart kan vi göra ännu mer för att lyfta de arkitektoniska frågorna i byggandet, där exempelvis ett arkitekturprogram samt ökad dialog skulle förbättra arbetet.

Skövdes stadsbyggnadspris instiftas!

För att fortsatt lyfta Skövdes byggnation, arkitektur och stadsmiljöer delas Skövdes stadsbyggnadspris ut från och med 2018. Här bedöms nyligen uppförda byggnader eller stadsmiljöer bland annat utifrån arkitektonisk kvalitet, hållbarhet och betydelse för staden. Läs mer om priset här.


 

Om Årets arkitekturkommun
Årets arkitekturkommun 2017 omfattar 80 kommuner som under den senaste femårsperioden svarat för nära 87 procent av landets bostadsbyggande. Bedömningen bygger på två olika komponenter. Dels en enkätundersökning, där svaranden bedömt dialogklimatet mellan kommunen och arkitekterna och arkitekturkompetensen i kommunen. Dels statistik från SCB, som visar på förmågan att planera och realisera byggande utifrån bostadsbehov och hur väl kommunerna lever upp till lagkrav vad gäller riktlinjer för markanvisningar, översiktsplanering. Läs mer om utmärkelsen här.