Bostadsbyggandet fortsatt starkt!

Den positiva tillväxten i Skövde har tagit riktig fart de senaste åren och bostadsbyggnationen är fortsatt hög under årets första månader. Det visar den rapport som sektor samhällsbyggnad sammanställt.

Rapporten syftar till att ge en översiktlig bild av bostadsplanering och byggande i Skövde kommun under perioden januari-april 2017. Läs hela rapporten här.