Högt bostadsbyggande i Skövde 2017

Nu har vi sammanställt bostadsbyggandet och -planeringen i Skövde kommun under 2017. Läs mer om resultaten och ladda ner rapporten här.

Ladda ner Årsrapport 2017 - Uppföljning av bostadsplanering och byggande

Summering av 2017

Byggnationsmässigt har 2017 på många sätt varit ett rekordår. Med 427 färdigställa bostäder passerar vi 2016 års höga siffror och det har inte byggts så mycket i Skövde sedan tidigt 1990-tal. Med många byggstartade projekt i slutet av 2017 ser 2018 ut att inledas i samma höga takt när det kommer till färdigställda bostäder.

På bygglovsidan ser vi att antalet beviljade bygglov för nybyggnation bostäder håller en jämn nivå med tidigare år. Detta ger oss indikationer på att det starka bostadsbyggandet i Skövde inte ser ut att mattas av under den närmaste tiden.

Antalet lagakraftvunna detaljplaner för bostäder har under 2017 varit något lägre än tidigare. När Skövde växer måste detaljplaner för andra verksamheter tas fram och under 2017 har förskolor, skolor, fritidområde och handel haft stort fokus. Under 2017 har det påbörjats 4 nya planuppdrag som omfattar cirka 630 bostäder. Utöver dessa finns pågående detaljplaner som omfattar cirka 770 bostäder, men där uppdraget kommit tidigare än 2017.