Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

flygbild över Södra Ryd

Läs om morgondagens Södra Ryd

Det gemensamma arbetet med områdesutveckling i Södra Ryd utgår från en sektorsövergripande handlingsplan för åren 2019-2025. Det övergripande syftet med arbetet som utgår från handlingsplanen är att motverka segregation och bidra till jämlika uppväxt- och levnadsvillkor för alla.

Handlingsplanen bygger på statistik, medborgardialoger, undersökningar och samlad forskning och är framtagen i samarbete med Linnéuniversitetet. 

I ett nyframtaget dokument kan du läsa mer om områdesutvecklig i Södra Ryd. Vad som hänt och vad som händer framåt. 

Läs om handlingsplanen HÄR