Kundnöjdheten för bygglov ökar stort

Den senaste mätningen av Löpande Insikt visar att kundnöjdheten för handläggningen av bygglov i Skövde kommun har ökat markant under 2017.

Under 2016 låg NKI-värdet för bygglov på 59, för att under 2017 uppgå till hela 73. Resultatet har förbättrats inom alla delområden, exempelvis tillgänglighet, bemötande och effektivitet. Tidigare presenterad statistik visar att både antalet inkomna bygglovansökningar och beviljade bygglov har ökat kraftigt under de senaste åren i Skövde kommun, vilket är en effekt av en växande stad.

Trots den höga arbetsbelastningen syns en förkortning av handläggningstiderna under samma period. Detta är en effekt av en lång tids kvalitetsutveckling, där man sedan 2013 arbetat med att förfina den helt digitala ärendegången. Detta innebär förenklad hantering, både för kunden och handläggaren. Den helt digitala processen gör Skövde nära på unika bland Sveriges kommuner.

För att möta kundernas behov arbetar man ännu mer med att tillgängliggöra information och ge mer tid för rådgivning genom utökade öppettider.

Om Löpande Insikt
Kontinuerligt genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som heter Löpande Insikt. I första hand mäts servicen för gruppen företagare, men kommunerna har även möjlighet att mäta nöjdheten hos privatpersoner, ideella föreningar och offentliga organisationer. För att resultatet ska vara godkänt krävs ett NKI-värde på 62, medan ett bra resultat landar mellan 70–80. Läs mer om årets mätning och resultat här.