Ombyggnationen av Kyrkparken är klar och lekplatsen är invigd

En levande stadskärna är viktigt för Skövde. Vår stad ska vara attraktiv för alla åldersgrupper och ska kännas välkomnande, trygg och härlig. Utvecklingen av Kyrkparken ska bidra till den känslan men även inspirera till lek och aktivitet.

-  Kyrkparken är nu en inbjudande och livfull plats för alla människor, ung som gammal, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsen ordförande. 

I parken har det satts upp mer belysning, det finns fler permanenta sittplatser och öppna ytor vilket ger bättre möjlighet till spontana aktiviteter som boule och kubb. En annan stor förändring är att det nu finns en spännande lekplats. Lekplatsen, som passar alla åldrar, är omgiven av grönska och ligger utmed Hertig Johans gata. Här finns vattenlek, gungor, rutschkanor, hinderbana, studsmattor och gungbräda. Man hittar även hängmattor, sitt- och trampstenar och spaljékojor där det kommer att växa slingerväxter.  

 En plats för barn - av barn 

Under två år har barn från Rosenhaga förskola utforskat Kyrkparkens alla hörn och skrymslen och funderat över hur parken kan användas på bästa sätt.  

-  Vi har haft en fint samarbetet med barnen på förskolan och hoppas nu att de kommer att vara nöjda med resultatet av parken och framförallt lekplatsen, säger Eva-Lena Öman, stadsträdgårdsmästare. Självklart hade vi önskat att de också kunde få bli först med att leka här i samband med en invigning, men som läget ser ut nu så får vi skjuta det på framtiden. 

Kyrkparken är nu en öppen och inbjudande plats för alla människor, ung som gammal.