Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Längre handläggningstider än vanligt

Har du planerat ett sommarprojekt? Just nu är trycket högt på handläggningen av bygglov och det kan vara svårt att hinna få ett startbesked under juli månad.

I dessa tider är det många som ansöker om bygglov vilket gör att trycket på våra bygglovshandläggare är högt. När dessutom sommaren och semestrarna gör intåg kan handläggningstiderna bli längre än vanligt. Det kan därför vara svårt att hinna få ett startbesked under juli månad. Vi jobbar på så gott vi kan och hoppas du som ansöker kan ha överseende med ovanstående.