Bild på Block 4

Nu är Skövdes största miljösatsning invigd

Under torsdagen invigdes Skövdes största miljösatsning – Block 4 på Skövde Värmeverk. Block 4 är ett nytt biokraftvärmeverk som kommer värma upp många fastigheter och hushåll i Skövde kommun med hållbar energi, gjord på spillmaterial från skogsindustrin.

Block 4 kommer att kunna producera värme som motsvarande uppvärmning av 18 000 lägenheter och el till 2 500 villor. Pannan i det nya biokraftvärmeverket kommer huvudsakligen att eldas med material som blivit över vid skogsavverkningar, till exempel toppar, granar och liknande trärester.

Mångmiljonsatsning 

Investeringen i den nya kraftvärmepannan är omkring 375 miljoner kronor. Genom
denna investering bidrar energiproduktionen i Skövde Värmeverk med minskad klimatpåverkan motsvarande 140 000 ton koldioxid.

Baylan talade på invigningen

I samband med invigningen var energiminister Ibrahim Baylan på plats och invigningstalade. Investeringen av Block 4  går helt i linje med Skövde kommuns vision om att vara en hållbar stad och kommun år 2025.