ÖP2040 Nyhetsbrev 1 - 2022

Nytt år och fortsatt spännande arbete med Skövdes nya översiktsplan! Just nu pågår arbetet med att ta fram samrådsförslaget där dialogmaterial, hållbarhetstankar, förutsättningar, visioner med mera ska vävas samman till en helhet för att visa kommunens inriktning fram till år 2040.