Ännu ett rekordår för Skövde bostadsbyggande

2018 slogs rekordet – igen. Antalet färdigställda bostäder i Skövde uppgick till 475 stycken, och inte sedan 90-talet har det byggts i samma höga takt i Skövde.

När sektor samhällsbyggnad sammanfattar bostadsbyggnationen och planeringen för 2018 är det en fortsatt stabil takt som visas. Totalt påbörjades 488 bostäder att byggas under fjolåret, jämfört med 408 bostäder under 2017. Samtidigt färdigställdes 475 bostäder under 2018, en siffra som därmed slår 2017 års tidigare rekord på 425 bostäder.

Runt om i kommunen byggs det för fullt. Ett område som vuxit fram i rasande fart under året är Frostaliden, där Skövdebostäder är i full gång med sin byggnation, medan de tre andra byggherrarna färdigställt sina byggnationer under 2018.

Även i Trädgårdsstaden etapp 2 är det hög produktion som råder när området expanderar.

1 400 nya bostäder i pågående planuppdrag

Under 2018 har planenheten arbetat med 10 detaljplaner för bostäder, som tillsammans kan möjliggöra för cirka 1 400 nya bostäder.

Av dessa vann tre detaljplaner (Trädgårdsstaden etapp 3, Soldaten 4 samt kv. Kurorten) laga kraft under året, innehållande cirka 560 nya bostäder.

Under året inkom även nya planuppdrag. Där hittar vi Hälsans park, som kan ge utrymme för cirka 60 bostäder, kv. Diana, som beräknas innehålla cirka 120 bostäder, samt Bostället 23–24, med sina cirka 140 bostäder.

Läs hela rapporten för 2018 års bostadsbyggande och planering här.