Montering av solceller på Arena Skövde

Solceller på Arena Skövde och Stadshuset

För drygt en vecka sedan påbörjades arbete med solceller på Skövde Arena och på Stadshuset. Det är startpunkten på en längre satsning för att få alternativ elförsörjning till kommunens fastigheter.

Tekniken gällande solceller har förbättrats under senare år och inköpspriset har sjunkit, vilket har gjort det mer lönsamt att satsa på solceller. Investeringen av solceller på Arena Skövde betalar sig tillbaka inom åtta år. Solcellerna har en livslängd på cirka 30 år.

– Arena Skövde har idag en förbrukning på ca 5,5 miljoner kilowattimmar per år. Tillskottet med solenergi på Arenan är i dagsläget endast 80 000 kilowattimmar men det är en start för att kunna utöka kapaciteten i nästa skede. Anläggningen kommer att driftsättas i mitten av november 2017, berättar Ingemar Linusson, fastighetschef på Skövde kommun.

Det finns även planer på att montera ytterligare solceller på kommunens fastigheter, i första hand på äldreboenden och därefter högstadieskolor. Ambitionen är att anlägga totalt 7 000 kvadratmeter solceller inom loppet av två år.