Södra Ryd

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Södra Ryd

Södra Ryd

Södra Ryd är Skövdes största stadsdel med cirka 6 500 invånare. Södra Ryd byggdes i slutet av 60-talet och stod klart i början av 70-talet. Södra Ryd består av en stor variation av bostäder, där det i centrum främst finns hyreslägenheter och i övriga delar av Södra Ryd en blandning av radhus och friliggande villor. Något som är kännetecknande för stadsdelen är närheten till grönområden som finns vart du än bor i Södra Ryd.

I Södra Ryds centrum finns ett levande torg och god samhällsservice med vårdcentral, folktandvård, Bvc samt familjecentral inom gångavstånd för alla. I Södra Ryds centrum hittar du också Rydskolan och den fina konstgräsplanen som är en mötesplats för många. Södra Ryd är en mångkulturell stadsdel där människor från många olika kulturer möts.

 

Snabbfakta


Busshållplats Ja
Grundskola Ja
Förskola Ja
Livsmedelsbutik Ja