Byggdialogen

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Byggdialogen

Byggdialogen är en tjänst riktad mot fastighetsägare och byggherrar för att främja bostadsbyggandet i Skövde. Byggdialogen är tänkt att vara ett öppet samtalsforum utan fast dagordning - det är du som bestämmer vad samtalet ska handla om.

Exempel på frågor som kan avhandlas

 • Har du byggidéer du skulle vilja förverkliga?
 • Har du frågor kring hur processen med marktilldelning, detaljplanering och bygglov går till?
 • Har du synpunkter och idéer på hur vi kan bli bättre i vårt arbete och våra processer?
 • Eller vill du bara komma och prata om ditt företags roll i Skövdes stadsutveckling?

 

Vem är byggdialogen?

Från Skövde kommuns sida finns ansvariga tjänstepersoner inom bygglov, fysisk planering samt mark- och exploatering på plats för att hjälpa till med dina frågor, synpunkter och idéer.

 • Claes Clausen, stadsarkitekt och bygglovchef
 • Unnar Kristmannsson, planchef
 • Mikael Zsiga, mark- och exploateringschef

 

Tider för våren 2018

Välj någon av de någon av de lediga tiderna och anmäl dig via mail till mikael.zsiga@skovde.se. Glöm inte att ange vem du företräder (korrekt juridisk beteckning), din roll (befattning) samt dina kontaktuppgifter.

 • Torsdagen den 16 augusti kl. 13.00-14.30 - bokad
 • Onsdagen den 22 augusti kl. 14.00-15.30 - bokad
 • Torsdagen den 30 augusti kl. 13.00-14.30 - bokad
 • Torsdagen den 6 september kl. 13.00-14.30 - bokad
 • Onsdagen den 12 september kl. 13.00.14.30 - bokad
 • Onsdagen den 19 september kl. 13.00-14.30
 • Onsdagen den 26 september kl. 13.00-14.30
 • Torsdagen den 4 oktober kl. 13.00-14.30
 • Onsdagen den 10 oktober kl. 13.00-14.30
 • Onsdagen den 17 oktober kl. 13.00-14.30
 • Onsdagen den 24 oktober kl. 13.00-14.30
 • Onsdagen den 31 oktober kl. 13.00-14.30
 • Torsdagen den 8 november kl. 13.00-14.30
 • Torsdagen den 15 november kl. 13.00-14.30
 • Onsdagen den 21 november kl. 13.00-14.30
 • Onsdagen den 28 november kl. 13.00-14.30
 • Torsdagen den 6 december kl. 13.00-14.30
 • Onsdagen den 12 december kl. 13.00-14.30
 • Onsdagen den 19 december kl. 13.00-14.30