Bygglov och byggregler

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bygglov och byggregler

När någon vill uppföra en byggnad finns det ett allmänt intresse från samhället att vissa krav uppfylls. Det gäller bland annat utformningen och anpassningen av byggnaden till omgivningen och gällande planbestämmelser samt hänsyn till grannar. Byggnaden måste dessutom uppfylla vissa tekniska krav vad gäller hållfasthet, hälsa, säkerhet, tillgänglighet och brandtekniskt utförande med mera.

Har du funderingar kring bygglov eller behöver hjälp med din ansökan? Kontakta Kontaktcenter som hjälper dig med enklare frågor eller hänvisar dig vidare till rätt person på bygglovenheten.