Byggprocessen

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Byggprocessen

Innan du söker lov eller gör en anmälan är det bra att ta reda på vilka förutsättningar som finns.

Bygglovsprocessen är här uppdelad i sju kapitel, från förberedelse till invigning (slutbesked). Vi rekommenderar att du läser alla kapitel för att förstå helheten.

Varje avsnitt innehåller tips och råd, svar på de vanligaste frågorna samt länkar till lagar och regler. Svåra ord och begrepp förklaras under fliken ordlista.

Länkar