5. Före projekt- och byggstart

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

5. Före projekt- och byggstart

Bygglovet betyder inte att du fått ”lov att bygga”. Nu börjar genomförandeprocessen

Roller och ansvar

Det kan vara bra att veta vem som har ansvar för vilket område. Läs om vilka roller och ansvar olika personer har för att vara säker på att rätt kunskap finns inom projektet och för att veta vad du som bygglovssökande har för eget ansvar.

Byggherrens ansvar. (se länk till höger)

Kontrollansvarig (KA). (se länk till höger)

Startbesked

Innan projekt- och byggstart behöver du få ett skriftligt startbesked från din handläggare. I vissa enkla bygglovsärenden ingår starbeskedet i bygglovet och då är det bara att sätta igång. Läs mer om vilka handlingar du behöver skicka in för att kunna få startbesked här:

Vad är starbesked? (se länk till höger).

Tekniskt samråd

Innan byggstart behövs i många fall ett tekniskt samråd. Handläggaren meddelar tid och datum. Läs mer om hur det går till och vilka dokument som du behöver skicka in.

Vad är tekniskt samråd? (se länk till höger)