7. Före inflyttning eller invigning

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

7. Före inflyttning eller invigning

Innan det är dags att flytta in eller inviga behövs ett slutbesked

Slutbesked

Innan det är dags att flytta in eller börja använda det nybyggda behövs ett slutbesked. Läs mer om vilka dokument som du behöver skicka in här, se länk till höger (Vad är slutbesked?)

Ritningar och handlingar för slutbesked:

•Kontrollerad och godkänd kontrollplan
•Utlåtande (skriftligt omdöme) från kontrollansvarig
•De handlingar som man beslutat om i kontrollplanen

Nu är det dags att flytta in eller inviga. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tackar för denna gång!

Har du frågor?

Vi som jobbar på Samhällsbyggnadsförvaltningen finns tillgängliga via e-post, telefon, brev och för personlig rådgivning. Se kontaktuppgifter till höger.