Förhandsbesked

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Förhandsbesked

Om man vill bygga ett bostadshus på landet, där det saknas planer eller riktlinjer så kan man söka ett förhandsbesked.

Innan man lagt ner för mycket tid och pengar i sitt projekt kan man ansöka om förhandsbesked. Om man får ett positiv förhandsbesked är det bara att forstsätta sin planering medan man vid ett negativ besked får tänka om.
 

Ansök om förhandsbesked via e-tjänst

Ansöker du med e-legitimation får du dina personuppgifter och vilken/vilka fastigheter du är lagfaren ägare på i Skövde kommun direkt i tjänsten (länk till höger)

Handlingar som ska bifogas ansökan:

  • Kartutdrag som visar vilket område du är intresserad av.
  • Du kan själv ta fram ett kartudrag från e-kartan (länk till höger)
  • Förhandsbeskedet gäller under två år.