Olovligt byggande

Om man utan lov gör något som behöver bygg-, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande, eller ”svartbygge” i vardagligt tal.

Vid olovligt byggande kan Bygglovsenheten ta ut byggsanktionsavgifter eller kräva att bygget rivs.

Bygglovsenheten ansvarar för kontrollen över detta. Om du misstänker att något är olovligt byggt kontakta oss gärna så att vi kan göra en uppföljning. 

Då behöver vi följande uppgifter:

  • Adress och/eller fastighetsbeteckning för åtgärden.
  • En situationsplan som beskriver var på tomten/fastigheten någonting görs
  • En beskrivning av åtgärden, och om den pågår eller inte.
  • Gärna ett eller flera fotografier.
  • Dina kontaktuppgifter och information om var du bor om du vill ha direkt svar från oss. Du kan också vara anonym vid din anmälan.