Kontrollansvarig

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Kontrollansvarig

En kontrollansvarig (KA) arbetar på uppdrag av en byggherre. KA skall upprätta en kontrollplan och sedan ska byggherren låta utföra kontrollerna.
 
En KA ska enligt Plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad. Han eller hon ska ha ett självständigt förhållande till den åtgärd som ska kontrolleras. Det betyder att man inte kan vara kontrollansvarig och samtidigt jobba på samma företag som bygger eller beställer bygget.
 

Kontrollansvarigs uppgifter:

•Se till att kontrollplanen och bestämmelser och villkor följs.
•Informera byggherren om avvikelser och vid behov även informera kommunen.
•Delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller, och vid byggnadsnämndens platsbesök samt dokumentera sina besök och iakttagelser.
•Skriva ett utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.
 

Kontrollansvarig behövs inte för:

•Åtgärder och byggen som inte behöver bygglov eller anmälan
•Enklare åtgärder (Se Kontrollplan)