Slutbesked

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Slutbeskedet är viktigt

Ett slutbesked är ett beslut från bygglovsenheten att byggnader och anläggningar som fått startbesked nu får tas i bruk och användas

Slutbeskedet är ett godkännande att ett eller flera byggen eller projekt kan anses slutförda. Innan du har fått ett slutbesked får du inte börja använda byggnaden eller projektet. Under "Handlingar för slutbesked" kan du se vad du behöver skicka in för att få slutbesked.
 
Banker och försäkringsbolag kommer kanske att efterfråga slutbeskedet
och inte minst framtida köpare blir angelägna om att det finns.
 
Att ändå ta byggåtgärden i bruk kan leda till en mycket stor sanktionsavgift, över 40 000 kr.
 

Ritningar och handlingar för slutbesked:

•Kontrollerad och godkänd kontrollplan
•Utlåtande (skriftligt omdöme) från kontrollansvarig
•De handlingar som man beslutat om i kontrollplanen.