Värdefull bebyggelse

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på Hertig Johans torg och Rådhuset

Värdefull bebyggelse

Vårt kulturarv har stor betydelse för vår framtids miljö och för social sammanhållning, välfärd och trygghet. Kulturarvet utgör en grundläggande resurs i samhällsutvecklingen.

Vad menas med kulturmiljö?
Det kan vara olika företeelser som byggnader, gravlämningar, vägar, ortnamn och ägostrukturer samt helhetsmiljöer som speglar vår historia.

Kort kan man säga att kulturarvet/kulturmiljön har två mycket viktiga funktioner:
-som livsmiljöskapare
-som identitetsbyggare

Kulturarvet är helt enkelt en viktig del av infrastrukturen i kommunen - en sorts kollektiv nyttighet som det gäller att ta hand om på bästa sätt!