Kulturmiljöprogram för Skövde kommun

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Kulturmiljöprogram för Skövde kommun

Till höger under Tjänster & Information hittar du de rapporter som hör till Kulturmiljöprogrammet för Skövde kommun.

"Skövde kommun har ett rikt kulturarv. Varje ort har sin egen historia och identitet, sin egen själ". Så börjar inledningen i Skövde kommuns Kulturmiljöprogram som stod klart 2011.
Syftet har varit att få en bättre överblick över kulturmiljön i Skövde kommun och förankra vad som är värt att slå vakt om inför framtiden.

Rapporten innehåller en översiktlig beskrivning av Skövde stad och den fysiska kulturmiljön där. De 9 mindre tätorterna, stadsdelar eller kvarter  i Skövde tätort och enstaka byggnadsobjekt utanför dessa områden.