Ändra byggnadens yttre utseende

Om byggnaden finns på ett område med detaljplan krävs bygglov för ändring av utseende på byggnaden genom att måla om den i annan kulör, byta fasadbeklädnad eller byta material på taket.
 

Även andra ändringar som avsevärt påverkar utseendet kräver bygglov, t.ex. att byta eller ta upp ett fönster i fasaden.

Det är bygglovpliktigt att sätta upp skylt eller ljusanordning eller väsentligt ändra sådana.