Ändra inomhus

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Ändra inomhus

Det krävs en anmälan för ågärder som ändringar av rumsindelningen eller andra inre ändringar inom en lägenhet eller lokal. 
 
Om ändringen innebär att det inreds någon ytterligare bostadslägenhet eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri krävs bygglov.
 
För vissa invändiga ändringar ska byggherren dock lämna in en anmälan, exempelvis för ändring som berör bärande delar.
 
Installation eller väsentlig ändring av eldstäder, rökkanaler, ventilationsanordningar, vatten och avlopp eller hissar kräver också anmälan.