Ändrad användning

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Ändrad användning

Att använda en byggnad för ett nytt ändamål kräver bygglov, även om förändringen inte medför några byggnadstekniska åtgärder.
 
Förändringen måste emellertid vara väsentlig t.ex. från garage till lager, från bostad till kontor, från fabrik till butik, från ladugård till verkstad.
 
Bygglov krävs även om det bara är en del av byggnaden som får ändrad användning.