Ansökan om bygglov

Ansök via e-tjänst. Ansöker du med e-legitimation får du dina personuppgifter och vilken/vilka fastigheter du är lagfaren ägare på i Skövde kommun direkt i tjänsten.

Några grundläggande krav finns för hur en bygglovsansökan skall se ut.Om man skall bygga nytt eller bygga till skall alltid ansökan innehålla: 
Alla ritningar ska vara fackmannamässigt utförda,
skalenliga, tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper, i A3-format.
  • Situationsplan skala 1:500
  • Planritning måttsatt skala 1:100
  • Fasadritning skala 1:100
  • Sektionsritning skala 1:100
  • Kontrollplan

För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början.

I många fall vid nybyggnader eller byggande nära tomtgräns behövs även en särskild karta, nybyggnadskarta, där byggnaden eller tillbyggnaden ritas in och måttsätts enligt ovan. Samhällsbyggnadsförvaltningen ger besked om när nybyggnadskarta behövs. Nybyggnadskarta beställs hos lantmäteriavdelning. du kan också beställa nybyggnadskarta via e-tjänst. (länk till höger)

Avgifter

Byggnadsnämnden tar ut avgifter för bygglov, bygganmälan, rivningslov, förhandsbesked, nybyggnadskartor, utstakning med mera enligt fastställd taxa.