Bygga nytt

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild på ett hus som byggs

Bygga nytt

För att uppföra en ny byggnad krävs i allmänhet bygglov.
 
I allmänt språkbruk är byggnad en varaktig konstruktion av tak och väggar som står på marken och är så stor att människor kan uppehålla sig i den.
 
I tillämpningen av bygglagstiftningen har begreppet dock fått en något vidare tillämpning.
 
Ett villabygge med rest stomme, husvagn med förtält, transformatorbyggnad, stort varmluftstält, carport och husbåt har t.ex. ansetts som byggnad vid bygglovsprövning.