Bygga till

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bygga till

Det krävs bygglov för om- och tillbyggnader. 

 

Ökar du byggnadsvolymen åt något håll, t ex vindskupa, inglasat uterum eller gräver ur och gör källare så räknas det som tillbyggnad.

Ombyggnad är när hela eller delar av en byggnad påtagligt förnyas.

Vid ändring av verksamhet i en befintlig byggnad krävs även bygglov för ändring av inredning.