Bygga till

Det krävs bygglov för om- och tillbyggnader. 

 

Ökar du byggnadsvolymen åt något håll, t ex vindskupa, inglasat uterum eller gräver ur och gör källare så räknas det som tillbyggnad.

Ombyggnad är när hela eller delar av en byggnad påtagligt förnyas.

Vid ändring av verksamhet i en befintlig byggnad krävs även bygglov för ändring av inredning.