Exempelritningar

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Exempelritningar

För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början.

Handlingarna ska vara fackmannamässigt gjorda så att alla kan förstå vad du vill göra.

Ritningarna ska vara tydliga och lättlästa på vitt olinjerat papper, helst i A3-format nedvikt till A4. Om ritningarna är större än A3-format ska en omgång av alla ritningar minskas ned till A3-format.

Gemensamt för alla ritningar är att de:

  • Ritas i skala
  • Innehåller information om vad som finns på ritningen, skala, skalstock samt nuvarande fastighetsbeteckning.
  • De ska ha ritningsnummer och datum så att olika versioner kan skiljas från varandra
  • Alla mått ska vara i meter, med en decimals noggrannhet.

Du kan också söka bygglov via mittbygg. se länk till höger.