Checklistor

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Checklistor

Här finns checklistor inför ansökan om bygglov eller anmälan.

Hittar du inte en checklista som stämmer använd den allmänna "checklista för ansökan om lov" till höger.