Tillfällig åtgärd

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Tillfällig åtgärd

Lov för tillfällig åtgärd behövs t.ex. för att använda en bostadsbyggnad till förskola eller uppföra en byggnad under en viss tid om det strider mot detaljplanen.
 
Det tillfälliga lovet kan lämnas för högst 5 år med möjlighet till förlängning med högst 5 år.
 
När tiden löpt ut ska den tillfälliga byggnaden tas bort eller verksamheten upphöra.
 
Om åtgärden är av återkommande säsongskaraktär så kan byggnadsnämnden tillåta bygglov över längre tid än 10 år.