Planprogram för Björkebacken i Stöpen

Till höger under Dokument hittar du de handlingar som tillhör ärendet.

Område nummer ett är detaljplanelagt.