Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Ritningsarkiv

Här finns bygglovsnämndens digitala ritningsarkiv för allmänheten. Här kan du hämta bygglovhandlingar direkt utan kostnad.

I bygglovsnämndens digitala ritningsarkiv finns över 600 000 bygglovsritningar från 1850–2020. Fasader, sektioner, planlösningar, tekniska lösningar samt situationsplaner är sådana ritningar som finns och som du själv kan söka efter. Det är endast avslutade och arkiverad bygglovärenden som du kan hitta.

Så här gör du

När du söker i ritningsarkivet måste du veta din fastighetsbeteckning. Din fastighetsbeteckning hittar du på Skövdekartan. Sök via din adress.