Arrenden

Vi arrenderar (hyr) ut mark för olika användningsområden. För den arrenderade marken betalar du en avgift, en så kallad arrendeavgift. Är du intresserad av att arrendera mark skickar du en intresseanmälan till oss.

Vid uppsägning av ett befintligt arrende kommer arrendet i fråga att annonseras ut på denna sida och i SLA:s papperstidning. Vid intresse av att arrendera mark lämnar du in en intresseanmälan till kommunens mark- och exploateringsenhet. I intresseanmälan anger du ett anbud för det aktuella arrendet. Den som lämnar in det högsta anbudet tilldelas arrendet.

För närvarande finns det inte några lediga arrenden.