Ledig mark

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Ledig mark

Skövde kommun har flera aktuella projekt för bostäder. Här har vi samlat både de som är fördelade till byggherrar/exploatörer och de som är ofördelade, det vill säga lediga.