Björkebacken 1:24

Är du exploatör och vill bygga villor eller radhus i Björkebacken, Stöpen? Nu har du möjligheten att tilldelas markanvisningen genom att skicka in din intresseförfrågan.

Skövde Björkebacken 1:24 ligger på Fjällbjörksvägen, Björkebacken etapp 2. Fastighetens yta uppgår till 3 024 kvm och ska bebyggas med friliggande hus eller rad/parhus. Förhoppningen är att genom en intresseförfrågan finna en exploatör som kan avsluta husbyggnationen inom Björkebacken etapp 2.

Längst ner på sidan finner du alla handlingar i ärendet. Läs mer om markanvisning genom intresseförfrågan här.

Vill du skicka in ett förslag?

Du skickar ditt förslag till samhallsbyggnad@skovde.se senast onsdagen den 20 februari 2019. Skriv ”Intresseförfrågan Skövde Björkebacken 1:24” i e-postens ämnesrad. Läs mer i inbjudan till intresseförfrågan.

Om Björkebacken

Björkebacken är beläget sydväst om Stöpens tätort, 10 km från Skövde centrum på Nordbillingens östra sluttning. Planområdet är en del av ett större nybyggnadsområde där första etappen är färdigbyggd. Området avgränsas av Björkebacksvägen i norr, bäckravinen med Garpängebäcken i söder och Binnebergsvägen i öst. I väst berör planområdet ett naturområde utpekat i Naturvårdsprogram för Skövde kommun, en upptrampad stig, från etapp I, leder in i naturområdet och fungerar som en naturlig avgränsning åt väst.

Detaljplanen för Björkebacken etapp 2 syftar till att skapa förutsättningar till byggande av friliggande enfamiljshus och grupphus. 

Handlingar

  1. Inbjudan till intresseförfrågan, 2019-01-10
  2. Översiktskarta, bilaga 1
  3. Detaljkarta, bilaga 2
  4. Detaljplan för Björkebacken etapp 2
  5. Övergripande geoteknisk undersökning, bilaga 3
  6. Preliminär nybyggnadskarta (pdf och dwg), bilaga 4