Skövde VA

Arbeten som pågår i den kommunala vatten- och avloppsanläggningen.