Samhällsbyggnadsfrukost

Sedan 2014 har sektor samhällsbyggnad på Skövde kommun anordnat frukostar med näringslivet två gånger om året.

Träffen syftar till att förbättra företagsklimatet, informera om nuläge och framtid från ett kommunalt perspektiv samt skapa dialogmöjligheter med aktörer i samhällsutvecklingen. Läs mer om de tidigare frukostarna och se presentationerna nedan.

Tidigare frukostar