Samhällsbyggnadsfrukost hösten 2017

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Samhällsbyggnadsfrukost hösten 2017

Höstens samhällsbyggnadsfrukost hölls morgonen den 2 oktober 2017 med temat infrastruktur och trafik.

Representanter från näringsliv och organisationer i Skövde fick i den fullsatta Sessionssalen en uppdaterad bild kring framtida satsningar för en hållbar infrastruktur i Skövde och regionen.

Bildspelet från morgonen hittar du här.