Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Samhällsutveckling

Under de senaste åren har vi haft en stadig befolkningsökning i Skövde. Det gör att trycket på nya bostäder också ökar. För att se till att vi alla får plats och trivs i Skövde planerar vi en hållbar stad, där allt från nya områden med bostäder till förbättrade centrumfunktioner ingår. Här hittar du några av de större utvecklingsprojekten.

Söker du efter ett annat projekt hittar du alla våra pågående projekt här.

Pågående och kommande utvecklingsprojekt