Stadskärnans utveckling

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Stadskärnans utveckling

Varje dag blir vi fler Skövdebor! I takt med detta är det oerhört viktigt att utveckla staden. En sådan utveckling berör våra centrala delar särskilt och dessa kräver extra omtanke när det kommer till förnyelse. Ombyggnation av torg, gaturum och parker samt ett nytt Regionens hus är några av de kommande projekten i stadskärnan.

På följande sidor kan du läsa mer om de olika projekten som är pågående.

  

Dokument