Övriga fastigheter till salu

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Slideshow imagebild1Slideshow imagebild2

Övriga fastigheter till salu

Kommunen köper mark (fastigheter) för att möjliggöra utveckling, för att bevara värden eller för att tillgodose egna verksamhetsbehov. Ibland uppstår situationer när kommunen inte längre behöver ett markområde, en hel eller en del av en fastighet. Det kan vara fastigheter med eller utan byggnader på. Sådana fastigheter säljs alltid till ett marknadsmässigt pris, antingen via försäljning till högstbjudande eller efter värdering. Vid fastighetsförsäljning gäller inte lagen om offentlig upphandling (LOU) och kommunen har alltid möjligheten att avbryta en försäljning likt andra fastighetsägare.

De försäljningar som är aktuella finns på denna sida. För tillfället finns dock inga övriga fastigheter till salu.