Övriga fastigheter till salu

Kommunen köper mark (fastigheter) för att möjliggöra utveckling, för att bevara värden eller för att tillgodose egna verksamhetsbehov. Ibland uppstår situationer när kommunen inte längre behöver ett markområde, en hel eller en del av en fastighet. Det kan vara fastigheter med eller utan byggnader på. Sådana fastigheter säljs alltid till ett marknadsmässigt pris, antingen via försäljning till högstbjudande eller efter värdering. Vid fastighetsförsäljning gäller inte lagen om offentlig upphandling (LOU) och kommunen har alltid möjligheten att avbryta en försäljning likt andra fastighetsägare.

De försäljningar som är aktuella finns på denna sida. För tillfället finns, som du ser, inga övriga fastigheter till salu.