Tomter till salu

I nedanstående områden säljer kommunen villatomter. I kartan visas var det finns  lediga tomter.