Södra Bissgården

Skultorp är en av Skövdes större stadsdelar, cirka åtta km från centrum. Här finns lägenhetshus, radhus och villor byggda i olika tidsepoker. Det nyaste villaområdet, Bissgården, i östra Skultorp, växer hela tiden. Nya tomter i attraktiva lägen släpps kontinuerligt.

Skultorp gränsar till flera naturreservat, både på den blommande Billingssluttningen och de orkidérika ängsmarkerna söderut. I Skultorp ligger också Sjötorpssjön, som är en mycket populär badsjö.

Stadsdelen har god service i form av täta bussförbindelser, förskola, skola, livsmedelsbutik, vårdcentral/bvc, tandläkare, idrottsplats med tennishall och bibliotek.

Tomtsläpp hösten 2018

I Södra Bissgården etapp 3 släpps 15 nya villatomter hösten 2018.

Grovterrassering Södra Bissgården:

Den så kallade svartjorden (jord med organiskt innehåll) har tagits bort och sedan har hela området ”balanserats”. Jordmassor har tillförts i den mån det varit nödvändigt. De massor som tillförts är jämförbara med de massor som finns på platsen. Marken har även packats och packningsprover kommer att göras stickprovsvis. Schaktning, fyllning och packning har genomförts i enlighet med de byggnadstekniska regler som finns (Allmän material- och arbetsbeskrivning, AMA).

Tomterna har en jämn yta som ligger ca 25 cm lägre än gatan.