Demokrati och Politik


Samlade e-tjänster för Demokrati och politik.

För invånare

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Tyck till och ge oss dina synpunkter
Det är värdefullt för oss att ta del av dina synpunkter, idéer och förbättringsförslag. Det ger oss ökade möjligheter att göra Skövde till en ännu bättre plats att leva, bo och verka på.

Kräver ej e-legitimation Jämförelsetjänst
Med hjälp av jämförelsetjänsten kan du som invånare jämföra olika delar av serviceutbudet i kommunen.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Stipendium - Arne Lorentzon
Syftet med stipendiet "Entreprenörsskap i skolan" är att uppmuntra och belöna kretivitet och nytänkande hos arbetslag och klasser i grundskolan samt elever i gymnasieskolan.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Stipendium - Theodor Egnell
Väl meriterade studerande vid högskola eller universitet med slutbetyg från gymnasiet i Skövde kommun kan ansöka.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Ansökan om anslag från finskt förvaltningsområde / Suomen kielen hallintoalueen määrärahojen hakemus
Här kan du ansöka om anslag från finskt förvaltningsområde / Täältä voit hakea määrarahoja suomen kielen hallintoalueelta

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Redovisning av anslag från finskt förvaltningsområde / Suomen kielen hallintoalueen määrärahojen käytön selvitys
Här kan du redovisa anslag från finskt förvaltningsområde / Täällä voit tehdä suomen kielen hallintoalueen määrärahojen käytön selvityksen

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Intresseanmälan valfunktionär
Här kan du skicka in din intresseanmälan att arbeta som valfunktionär.

För politiker

Kräver ej e-legitimation Ersättning för förtroendevalda
Ansökan om ersättning för förlorad arbetsförtjänst, resor och övriga utlägg.

Kräver ej e-legitimation Avsägelse av uppdrag
Om du ska avsäga dig ditt politiska uppdrag.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Underlag inför val till uppdrag
Ange dina kontaktuppgifter, partitillhörighet och uppgifter om politiskt uppdrag.

E-tjänst som inte kräver e-legitimation Kontantfri servering via passerkort
Förtroendevalda kan via denna tjänst anmäla aktivering av kontantfri servering med passerkort/bricka.

Kräver e-legitimation SendSign
SendSign, E-tjänsten kräver e-legitimation.