Avoin dialogikokous - Öppet dialogmöte 12/10

Avoin dialogikokous suomen kielestä esikoulussa ja koulussa - Öppet dialogmöte om finska inom förskola och skola

Suomen kielen emeritaprofessori Leena Huss kertoo kielen oppimisesta. Kunnanneuvos Johan Ask ja esikoulun johtaja Sofhia Lind osallistuvat dialogikokoukseen.

Leena Huss, professor emerita i finska språket, berättar om språkinlärning.
Kommunalrådet Johan Ask och förskolechef Sofhia Lind deltar i dialogmötet.

Tarjoamme kahvia ja karjalanpiirakoita - Vi bjuder på kaffe och karelska piroger.

Päivä ja aika: Torstai 12. lokakuuta klo 18-20
Dag och tid: Torsdagen den 12 oktober kl. 18-20

Paikka/plats: Finnhovi, Skåningstorpsvägen 2, Skövde

Lisää tietoa/mer information: anoo.niskanen@skovde.se