Suomenkielisiä osastoja Ekedaliin

Vanhustenkeskus Ekedalissa avataan kaksi suomenkielistä osastoa keväällä 2021

Ekedalin suomenkieliseltä osastolta voi saada paikan tarvekartoituksen perusteella, jonka kunnan avustusyksikkö (Biståndsenheten) tekee. Avuntarpeenarvioijaan saa yhteyden kunnan yhteyskeskuksen kautta, 0500-49 80 00. 

Lue lisää Vanhustenkeskus Ekedalista: skovde.se/ekedal