Ystäväpalvelukahvila - Väntjänstcafé

Ystäväpalvelukahvila Skövdessä - Väntjänstcafé i Skövde

Tervetuloa ystäväpalvelukahvilaan juttelemaan!
Tarjoamme kahvit ja jotain hyvää kahvin kanssa.

Välkommen till väntjänstcaféet för att prata finska!
Vi bjuder på kaffe och något gott till.

Syksyn päivät ja ajat - Höstens dagar och tider:
Lauantai/lördag 16/9 klo 14.00-16.00
Lauantai/lördag 14/10 klo 14.00-16.00
Lauantai/lördag 25/11 klo 14.00-16.00

Paikka/plats: Finnhovi, Skåningstorpsvägen 2, Skövde

Järjestäjä/arrangör: Suomenkielinen Ystäväpalvelu Skövdessä - Finskspråkig väntjänst i Skövde